Rättsligt stöd vid våldtäkt

Våldtäkt är ett slags brott där det kan vara svårt att anmäla och att gå igenom en rättegång som offer. Men det finns rättsligt stöd och hjälp som man kan få.

Om man har blivit utsatt för våldtäkt så kan det vara svårt att gå vidare med det. Kanske har man blivit våldtagen av någon man känner och upplever ett hot om mer våld om man skulle anmäla händelsen. Eller så kan det vara en våldtäkt där man som offer känner sig tveksam gällande om det verkligen var ett brott eller om man själv har missbedömt situationen.

När det gäller våldtäkt så finns det självklara fall där misshandel eller hot med vapen har skett. Men även mer subtila hot och tvång räknas som våldtäkt. Det handlar helt enkelt om att offret har känts sig tvingad att ha sex, en situation som till och med kan vara mer smärtsam att komma över.

Utsatt för våldtäkt

Då en våldtäkt blivit anmäld får offret snabbt en rättslig hjälp, som kommer hjälpa till med allt inför och under en rättegång. Som målsägandebiträde vid våldtäkt har man uppgiften att ta fram alla fakta och att lotsa sin klient under vägen fram till rättegången, under rättegången och även när det gäller efterspelet.

Ett målsägandebiträde kan ha ett svårt arbete, eftersom offret ofta är chockat och kanske också har tappat minnet när det gäller detaljer. Därför finns det många olika instanser som kan bistå gällande vård och stöttning, såväl i den rättsliga processen som i den målsägandes övriga liv.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Gå inte genom en vårdnadstvist ensam

Livet är inte alltid så enkelt, allra minst när det handlar om ens barn. Om man kommer till en vårdnadstvist, då finns det hjälp att få. Man är inte ensam.

Det finns få tillfällen då man känner sig så svag som man gör när det handlar om ens barn. För många innebär barn ett helt nytt liv. De blir liksom meningen med nuet, morgondagen och framtiden. Så när problem uppstår, som när man inte kommer överens med den andra föräldern, så är man minst sagt förtvivlad.

Det är en så svår situation, att man inte bör gå genom den ensam. Det finns inget att skämmas över, för att man inte lyckas i förhållandet eller för att det blivit som det blivit. Det är inte ovanligt att människor hamnar i en vårdnadstvist. Därför finns det också riktigt bra jurister, som har full koll på hur de kan hjälpa en.

Få hjälp med vårdnadstvisten

Det är inte alltid man kan föra sin egen talan och vid ett sådant här tillfälle kan det vara så. Det kan även vara så att ni kan komma fram till en lösning, men behöver hjälp av en tredje part för att göra det. Oavsett vilket så finns det helt utmärkt hjälp att få. Hjälp som fokuserar på dig och visar dig att du är inte ensam.

Den hjälpen kan du hitta oavsett var du befinner dig i Sverige. Vi har väldigt duktiga jurister som är väl insatta i familjerätt och kan ta sig an ditt ärende. Du kan läsa mer om vårdnadstvist, klicka här: vårdnadstvistt.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

En fastighetsjurist för dina fastigheter i Stockholm

Fastighetsjurist i Stockholm är ett bra tips om du har problem med något som gäller dina byggnader. Du kan oftast få en gratis rådgivning innan du tar beslut.

De som arbetar med fastighetsjuridik har flera fält att täcka med sin kunskap. Visste du att de har koll på allt som har med nyttjanderätt att göra, till exempel? Andra områden är servitut och tomträtt. Men det slutar inte där, även arrenderätt och entreprenadrätt ingår i deras kunnande.

Man skulle kunna säga att all handel med fastigheter faller under begreppet fastighetsjuridik. Du som bor i en bostadsrätt eller hyresrätt kan vända dig till en byrå för att få adekvat, pålitlig och snabb hjälp av en fastighetsjurist. Oavsett om det gäller miljörätt eller plan- och byggnadsrätt.

Fastighetsjurist för dig som bor i Stockholm

För dig som bor i Stockholm är det en självklarhet att vända sig till en fastighetsjurist i nämnda stad om du har några problem som måste lösas. Bor du någon annanstans kan det vara mer naturligt att vända sig dit för att få hjälp med juridiska spörsmål eller kanske rent av tvister du hamnat i.

Söker du en fastighetsjurist ska du tänka på att det är bra om de har en bred och djupgående kunskap om de områden de representerar. Då har du att göra med människor som har varit med om en hel del och snabbt och lätt kan ge dig rätt slags information om situationen du befinner dig i när du beslutat dig för att söka upp dem.

Läs mer om en fastighetsjurist, gå till denna webbsida: fastighetsjuriststockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vad gör Försäkringskassan?

Försäkringsrätten gäller även Försäkringskassan. Läs mer om hur du överklagar ett beslut och ber om omprövning. Tydliga tips och råd.

Vad gör Försäkringskassan?

Försäkringskassan är en svensk myndighet som ger pengar till personer som är i olika situationer där de fått en skada eller inte kan arbeta som vanligt. Föräldrar får ersättning för att kunna stanna hemma från arbetet och ta hand om sina barn när barnen är små. Om man är sjuk så kan man ansöka om ersättning under den tiden då man inte kan arbeta. Har man en funktionsnedsättning och inte kan jobba kan man få bidrag. Dessutom får alla barn i Sverige barnbidrag från försäkringskassan. Det är regeringen och riksdagen som bestämmer villkoren och reglerna för vilka som är berättigade bidrag och ersättning samt hur hög ersättningen bör vara.

Omkring 14 000 människor arbetar på Försäkringskassan och det finns kontor i hela Sverige dit man kan gå och få hjälp med sina ärenden. Där kan man till exempel få hjälp med digitala tjänster i datorn eller att fylla i blanketter. Försäkringskassan har också en lättanvänd app där du kan ansöka om ersättning och få hjälp.

Överklaga Försäkringskassan beslut

Försäkringsrätten gäller även Försäkringskassan. Om du fått ett beslut från Försäkringskassan som du inte är nöjd med kan du begära en omprövning. Omprövnings beslut går också att överklaga vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.

Det är gratis att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten. Dock kan det vara ganska komplicerat .Det är viktigt att du följer de anvisningar som framgår i omprövningsbeslutet när du överklagar ett beslut till förvaltningsrätten. Många har stor nytta av att anlita en jurist som har kunskap kring den här typen av ärenden. Det kan vara bra att veta att Försäkringskassan har egna jurister som kommer titta igenom din överklagan och lägga in sina egna synpunkter.

Bra att tänka på vid en överklagan

En överklagan måste lämnas in senast två månader räknat från det datum då du fick omprövningsbeslutet. Du måste vara tydlig och precisera exakt vilket eller vilka beslut som du överklagar. Berätta varför du vill att beslutet ändras och hur. Om du har anlitat ett ombud, som en vän eller familjemedlem, behöver du skicka med en fullmakt som gäller den personen. Är det en juristbyrå som hjälper dig så har de egna fullmakter. Glöm inte bifoga alla dina personuppgifter såsom namn, personnummer och liknande. Ibland är det bra att lämna in nyskrivna medicinska rapporter i samband med överklagan. Låt din läkare läsa igenom omprövningsbeslutet så att hen kan få en uppfattning om ifall några uppgifter behöver kompletteras. Läs mer om försäkringsrätt på den här hemsidan: försäkringsrätt.com

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ta hjälp av en LVU-advokat

Behöver du hjälp i en strid mot myndigheter när det gäller tvångsomhändertagande? Då kan en LVU-advokat vara rätt person för dig. Ta kontakt omgående.

Om du anser att du blivit felaktigt bedömd. Om du tycker att du har rätt att höras en gång till. Om du har något att vinna i en strid när det gäller ett omhändertagande. Då kan det visa sig att det är svårt för dig som en enskild person att bli lyssnad på, även om du har rätt och vill få upprättelse.

Med en advokat vid din sida kommer din röst att väga så mycket tyngre. Det beror på att en advokat är tränad och utbildad i att lägga fram åsikter på ett sätt som får andra att lyssna. De är tränade att argumentera för en sak, något alla andra knappast fått speciellt mycket lärdom om.

LVU-advokat är någon som specialiserat sig på tvångsomhändertagning

En LVU-advokat är ju inte specialist på annat än att föra talan åt en annan person. Det kan vara någon som fått sitt barn omhändertaget mot sin vilja. Ibland är det så att barnet självt inte vill bli omhändertaget. Då kan det vara skönt med någon som för ens talan.

Det tar många år att bli advokat. Man måste lära sig alla rikets lagar, vilket kan ta ett par år. Har någon valt att specialisera sig på LVU kan du vara säker på att den advokaten sedan vet vad den talar om. Hur hen ska lägga fram din talan.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Bodelning är en svår sak att klara själv

Om man ska skilja sig eller om något avlidit behöver man fördela de tillgångar som finns och göra bodelning, något som lättare med hjälp av en advokat.

En skilsmässa eller ett dödsfall är en känslomässigt jobbig situation och då är det inte så lätt att ta tag i det praktiska. Även om man har skrivit äktenskapsförord finns det alltid egendom där det kan vara svårt att avgöra vems den är. Det finns också känslomässiga band till ägodelar som inte behöver ha stort ekonomiskt värde men som man har svårt att skiljas från.

När man skiljer sig lämnar man gamla drömmar och förväntningar bakom sig och börjar något nytt. Vad man vill ha med sig från det gamla kan variera och ibland kan det nya vara svårt att ta in. Det kan också finnas ekonomiska intressen som är svåra att reda ut och då kan man anlita en advokat som kommer och bistår med bodelning.

Att få juridisk hjälp med bodelning gör det lättare

Bodelning ska vara rättvis och det finns lagar som styr hur den ska gå till. Som privatperson kan det vara svårt att känna till sina rättigheter och skyldigheter men om man kontaktar en advokat som kan ge hjälp med bodelning får man det stöd man behöver.

Anlitar du en advokat som arbetar med bodelningar, familje- och arvsrätt får du hjälp att dela upp gemensam egendom genom ett bodelningsavtal som alla parter är överens om. Ett avtal gör också att ingen kan komma med krav i efterhand.

Publicerat den
Kategoriserat som Bodelning

Misstänkt för brott – vad gör du då?

Det är många och krångliga processer att gå igenom när du är misstänkt för ett brott. Utan en advokat som kan försvara dig kan det bli en väldigt jobbig resa.

Vad händer egentligen när man blir misstänkt för brott? På många sätt kan det säkert kännas som att världen rasar samman. Efter att det upprättats en polisanmälan kanske två konstaplar kommer in på ditt jobb och sätter handklovar på dina händer. De berättar att du är arresterad eftersom förundersökningen pekar på att du är gärningsmannen i brottet de utreder. Nu väntar förhör, eventuell häktning och så småningom ett åtal. Åtminstone om en åklagare väljer att gå vidare med fallet eftersom det finns tillräckligt med bevisning för att få dig dömd. Det är många svåra processer att gå igenom när man blir misstänkt för ett brott. Strålkastarna riktas mot dig och det är lätt att känna sig väldigt ensam.

Rätt till försvarare när du är misstänkt för brott

Lagen har dock sett till att ensamheten är mer av en känsla än verklighet. Faktum är att du alltid kommer att ha minst en person vid din sida under hela processen från misstanke till dom: nämligen din försvarare. En advokat som betalas av staten om du blir frikänd. Som en slags ursäkt för besväret du behövt gå igenom när det i slutändan visade sig att misstankarna inte höll och du hela tiden har varit oskyldig. Att bli förhörd utan en advokat är sällan en rolig upplevelse. Så fort du delges misstanke, ring då en advokat.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Våldtäkt och misstanke i Göteborg

Att bli misstänkt för våldtäkt är en dramatisk och svår situation eftersom man kanske har olika uppfattningar om vad som hänt. Då finns det hjälp i Göteborg.

Vad som är våldtäkt kan vara svårt att avgöra eftersom det ofta bara är två personer inblandade och de kan ha helt olika uppfattning om vad som hänt. För att ge den som upplever sig som brottsoffer möjlighet till upprättelse är det viktigt att händelsen anmäls så fort som möjligt.

Har du eller någon du känner blivit misstänkt för våldtäkt i Göteborg är det också viktigt att söka juridisk hjälp så fort som möjligt. Straffet för våldtäkt kan leda till ett fängelsestraff på mellan två och sex år. Upplever den som är misstänkt för våldtäkt att situationen var annorlunda än den som beskrivs, är en advokat till stor hjälp. Alla har rätt att försvara sig.

Att lämna din egen version av händelsen om du är misstänkt för våldtäkt i Göteborg

Om du är misstänkt för våldtäkt i Göteborg kan du hamna i en rättegång och då är det nödvändigt att du har en bra advokat vid din sida som stöttar under hela processen. Alla som är anklagade för ett brott som kan leda till fängelse har rätt till en försvarsadvokat utan kostnad. Du har möjlighet att välja din försvarare och då är det bra att välja någon med erfarenhet av våldtäktsrättegångar. Då får du stöd och råd om hur du ska formulera dig och om du skulle bli dömd får du hjälp att överklaga.

Publicerat den
Kategoriserat som Våldtäkt

Brottmålsadvokat – allt du behöver veta

Om du misstänks för ett brott som ger mer än sex månaders fängelse blir du erbjuden en offentlig försvarare. Då kan du själv namnge en brottmålsadvokat för att få den hjälp du behöver.

Du vaknar av att det knackar på ytterdörren. Nu ringer dörrklockan också. Yrvaket tittar du på telefonen. Klockan är 04:21. Nu ropas det också från ytterdörren. Polis öppna, hör du nu att de ropar. Du öppnar dörren. Där står polisen. De vill prata med dig och säger att du är misstänkt för att ha kört din bil in i en smyckesaffär. Du har stulit smycken till ett värde av flera hundra tusen. Nu är det dags att börja tänka på att be om en advokat – oavsett om din bil blivit stulen, eller om det är du som gjort det du misstänkts för.

Vad är en brottmålsadvokat?

Om brottet du misstänks för ger minst sex månaders fängelse har du rätt till en offentlig försvarare. Det är viktigt att du tidigt får kontakt med en advokat som försvarar dig. Advokater som arbetar som försvarare i brottmål kallas för brottmålsadvokater. Om du inte namnger en advokat du vill ska biträda dig så kommer det att utses en offentlig försvarare åt dig. Risken är då att du får en advokat som inte har så stor erfarenhet av brottmål. Det är många advokater som ansöker om att bli offentliga försvarare. Därför är det bättre att du hittar en advokat som har stor erfarenhet att brottmål. Erfarna brottmålsadvokater har lärt sig vilka invändningar och vilken bevisning som domstolar tycker är betydelsefulla.

Vilken hjälp kan jag få av en brottmålsadvokat?

Brottmålsadvokatens uppgift är att stödja och biträda dig under hela rättsprocessen. De kan få hjälpa dig som misstänkt redan från det att du blir förhörd av polisen. Det är givetvis oftast mycket obehagligt att bli misstänkt för ett brott. Det är en komplicerad och lång process som väntar. En process som de flesta av oss inte är bekanta med. Då kan det vara skönt med en erfaren advokat som stöd. En bra brottmålsadvokat prioriterar, och gör allt för sin klient. Hen lyssnar på dig, är kreativ och har ett öga för detaljer. En duktig och erfaren brottmålsadvokat utför också en egen utredning, trots att bevisbördan ligger hos åklagaren. Det innebär att det är åklagaren som måste hitta bevis för att du utfört brottet. Bevisningen måste visa att det är just du som bortom allt rimligt tvivel utfört brottet.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Oskyldig till motsatsen bevisats

Du står inte ensam om du blir anklagad för ett brott. En brottmålsadvokat kommer till undsättning och hjälper dig både i förhör och för din talan inför en domare i en eventuell rättegång.

Malmö. Detta Malmö och den eviga följetongen om våldet och kriminaliteten i Malmö. Det känns som var och varannan dag du läser om misshandel, gängkrig och män som skjuter ihjäl varandra. Det är så mycket våld att det känns som om alla i Malmö har något slags våldskapital inom sig. Naturligtvis är det inte så i verkligheten, men ibland föds känslan av att du kan vara misstänkt enbart på grund av hur du klär dig, var du kommer från eller hur du pratar. Trots att ingen av dessa egenskaper är ens i närheten av ett brott. Men det är inte alltid polisen bryr sig, och när du är tas in som misstänkt kan du känna dig som ensammast i världen.

Rätt till en advokat

Här kommer dock lugnande besked. Du behöver aldrig vara ensam. Vid din sida har du alltid rätt till en advokat. En brottmålsadvokat i Malmö kommer alltså ställa upp för dig i vått och torrt och göra allt för att rentvå dig från polisens falska anklagelser. Du vet att du inte har gjort någonting. Polisen vet det säkert också, men det ser bättre ut i deras statistik om de sätter dit någon. Oavsett vem det är. Din advokat kommer inte att låta det gå ut över dig. Var så säker på det.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik