Ta hjälp av en LVU-advokat

Behöver du hjälp i en strid mot myndigheter när det gäller tvångsomhändertagande? Då kan en LVU-advokat vara rätt person för dig. Ta kontakt omgående.

Om du anser att du blivit felaktigt bedömd. Om du tycker att du har rätt att höras en gång till. Om du har något att vinna i en strid när det gäller ett omhändertagande. Då kan det visa sig att det är svårt för dig som en enskild person att bli lyssnad på, även om du har rätt och vill få upprättelse.

Med en advokat vid din sida kommer din röst att väga så mycket tyngre. Det beror på att en advokat är tränad och utbildad i att lägga fram åsikter på ett sätt som får andra att lyssna. De är tränade att argumentera för en sak, något alla andra knappast fått speciellt mycket lärdom om.

LVU-advokat är någon som specialiserat sig på tvångsomhändertagning

En LVU-advokat är ju inte specialist på annat än att föra talan åt en annan person. Det kan vara någon som fått sitt barn omhändertaget mot sin vilja. Ibland är det så att barnet självt inte vill bli omhändertaget. Då kan det vara skönt med någon som för ens talan.

Det tar många år att bli advokat. Man måste lära sig alla rikets lagar, vilket kan ta ett par år. Har någon valt att specialisera sig på LVU kan du vara säker på att den advokaten sedan vet vad den talar om. Hur hen ska lägga fram din talan.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Bodelning är en svår sak att klara själv

Om man ska skilja sig eller om något avlidit behöver man fördela de tillgångar som finns och göra bodelning, något som lättare med hjälp av en advokat.

En skilsmässa eller ett dödsfall är en känslomässigt jobbig situation och då är det inte så lätt att ta tag i det praktiska. Även om man har skrivit äktenskapsförord finns det alltid egendom där det kan vara svårt att avgöra vems den är. Det finns också känslomässiga band till ägodelar som inte behöver ha stort ekonomiskt värde men som man har svårt att skiljas från.

När man skiljer sig lämnar man gamla drömmar och förväntningar bakom sig och börjar något nytt. Vad man vill ha med sig från det gamla kan variera och ibland kan det nya vara svårt att ta in. Det kan också finnas ekonomiska intressen som är svåra att reda ut och då kan man anlita en advokat som kommer och bistår med bodelning.

Att få juridisk hjälp med bodelning gör det lättare

Bodelning ska vara rättvis och det finns lagar som styr hur den ska gå till. Som privatperson kan det vara svårt att känna till sina rättigheter och skyldigheter men om man kontaktar en advokat som kan ge hjälp med bodelning får man det stöd man behöver.

Anlitar du en advokat som arbetar med bodelningar, familje- och arvsrätt får du hjälp att dela upp gemensam egendom genom ett bodelningsavtal som alla parter är överens om. Ett avtal gör också att ingen kan komma med krav i efterhand.

Publicerat den
Kategoriserat som Bodelning

Misstänkt för brott – vad gör du då?

Det är många och krångliga processer att gå igenom när du är misstänkt för ett brott. Utan en advokat som kan försvara dig kan det bli en väldigt jobbig resa.

Vad händer egentligen när man blir misstänkt för brott? På många sätt kan det säkert kännas som att världen rasar samman. Efter att det upprättats en polisanmälan kanske två konstaplar kommer in på ditt jobb och sätter handklovar på dina händer. De berättar att du är arresterad eftersom förundersökningen pekar på att du är gärningsmannen i brottet de utreder. Nu väntar förhör, eventuell häktning och så småningom ett åtal. Åtminstone om en åklagare väljer att gå vidare med fallet eftersom det finns tillräckligt med bevisning för att få dig dömd. Det är många svåra processer att gå igenom när man blir misstänkt för ett brott. Strålkastarna riktas mot dig och det är lätt att känna sig väldigt ensam.

Rätt till försvarare när du är misstänkt för brott

Lagen har dock sett till att ensamheten är mer av en känsla än verklighet. Faktum är att du alltid kommer att ha minst en person vid din sida under hela processen från misstanke till dom: nämligen din försvarare. En advokat som betalas av staten om du blir frikänd. Som en slags ursäkt för besväret du behövt gå igenom när det i slutändan visade sig att misstankarna inte höll och du hela tiden har varit oskyldig. Att bli förhörd utan en advokat är sällan en rolig upplevelse. Så fort du delges misstanke, ring då en advokat.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Våldtäkt och misstanke i Göteborg

Att bli misstänkt för våldtäkt är en dramatisk och svår situation eftersom man kanske har olika uppfattningar om vad som hänt. Då finns det hjälp i Göteborg.

Vad som är våldtäkt kan vara svårt att avgöra eftersom det ofta bara är två personer inblandade och de kan ha helt olika uppfattning om vad som hänt. För att ge den som upplever sig som brottsoffer möjlighet till upprättelse är det viktigt att händelsen anmäls så fort som möjligt.

Har du eller någon du känner blivit misstänkt för våldtäkt i Göteborg är det också viktigt att söka juridisk hjälp så fort som möjligt. Straffet för våldtäkt kan leda till ett fängelsestraff på mellan två och sex år. Upplever den som är misstänkt för våldtäkt att situationen var annorlunda än den som beskrivs, är en advokat till stor hjälp. Alla har rätt att försvara sig.

Att lämna din egen version av händelsen om du är misstänkt för våldtäkt i Göteborg

Om du är misstänkt för våldtäkt i Göteborg kan du hamna i en rättegång och då är det nödvändigt att du har en bra advokat vid din sida som stöttar under hela processen. Alla som är anklagade för ett brott som kan leda till fängelse har rätt till en försvarsadvokat utan kostnad. Du har möjlighet att välja din försvarare och då är det bra att välja någon med erfarenhet av våldtäktsrättegångar. Då får du stöd och råd om hur du ska formulera dig och om du skulle bli dömd får du hjälp att överklaga.

Publicerat den
Kategoriserat som Våldtäkt

Brottmålsadvokat – allt du behöver veta

Om du misstänks för ett brott som ger mer än sex månaders fängelse blir du erbjuden en offentlig försvarare. Då kan du själv namnge en brottmålsadvokat för att få den hjälp du behöver.

Du vaknar av att det knackar på ytterdörren. Nu ringer dörrklockan också. Yrvaket tittar du på telefonen. Klockan är 04:21. Nu ropas det också från ytterdörren. Polis öppna, hör du nu att de ropar. Du öppnar dörren. Där står polisen. De vill prata med dig och säger att du är misstänkt för att ha kört din bil in i en smyckesaffär. Du har stulit smycken till ett värde av flera hundra tusen. Nu är det dags att börja tänka på att be om en advokat – oavsett om din bil blivit stulen, eller om det är du som gjort det du misstänkts för.

Vad är en brottmålsadvokat?

Om brottet du misstänks för ger minst sex månaders fängelse har du rätt till en offentlig försvarare. Det är viktigt att du tidigt får kontakt med en advokat som försvarar dig. Advokater som arbetar som försvarare i brottmål kallas för brottmålsadvokater. Om du inte namnger en advokat du vill ska biträda dig så kommer det att utses en offentlig försvarare åt dig. Risken är då att du får en advokat som inte har så stor erfarenhet av brottmål. Det är många advokater som ansöker om att bli offentliga försvarare. Därför är det bättre att du hittar en advokat som har stor erfarenhet att brottmål. Erfarna brottmålsadvokater har lärt sig vilka invändningar och vilken bevisning som domstolar tycker är betydelsefulla.

Vilken hjälp kan jag få av en brottmålsadvokat?

Brottmålsadvokatens uppgift är att stödja och biträda dig under hela rättsprocessen. De kan få hjälpa dig som misstänkt redan från det att du blir förhörd av polisen. Det är givetvis oftast mycket obehagligt att bli misstänkt för ett brott. Det är en komplicerad och lång process som väntar. En process som de flesta av oss inte är bekanta med. Då kan det vara skönt med en erfaren advokat som stöd. En bra brottmålsadvokat prioriterar, och gör allt för sin klient. Hen lyssnar på dig, är kreativ och har ett öga för detaljer. En duktig och erfaren brottmålsadvokat utför också en egen utredning, trots att bevisbördan ligger hos åklagaren. Det innebär att det är åklagaren som måste hitta bevis för att du utfört brottet. Bevisningen måste visa att det är just du som bortom allt rimligt tvivel utfört brottet.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Oskyldig till motsatsen bevisats

Du står inte ensam om du blir anklagad för ett brott. En brottmålsadvokat kommer till undsättning och hjälper dig både i förhör och för din talan inför en domare i en eventuell rättegång.

Malmö. Detta Malmö och den eviga följetongen om våldet och kriminaliteten i Malmö. Det känns som var och varannan dag du läser om misshandel, gängkrig och män som skjuter ihjäl varandra. Det är så mycket våld att det känns som om alla i Malmö har något slags våldskapital inom sig. Naturligtvis är det inte så i verkligheten, men ibland föds känslan av att du kan vara misstänkt enbart på grund av hur du klär dig, var du kommer från eller hur du pratar. Trots att ingen av dessa egenskaper är ens i närheten av ett brott. Men det är inte alltid polisen bryr sig, och när du är tas in som misstänkt kan du känna dig som ensammast i världen.

Rätt till en advokat

Här kommer dock lugnande besked. Du behöver aldrig vara ensam. Vid din sida har du alltid rätt till en advokat. En brottmålsadvokat i Malmö kommer alltså ställa upp för dig i vått och torrt och göra allt för att rentvå dig från polisens falska anklagelser. Du vet att du inte har gjort någonting. Polisen vet det säkert också, men det ser bättre ut i deras statistik om de sätter dit någon. Oavsett vem det är. Din advokat kommer inte att låta det gå ut över dig. Var så säker på det.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Så ska en bra advokat vara

Som brottsmisstänkt har man ibland rätt till en offentlig försvarare och har då också rätt att själv välja advokat. Men hur väljer man advokat och vad skiljer en bra advokat från mindre bra?

Juridik är ett gigantiskt ämne och därför är de flesta advokater specialiserade på endast ett rättsområde som exempelvis brottmål, familjerätt, migrationsrätt eller arbetsrätt etc. Som brottsmisstänkt, men även som målsägande och brottsoffer, ska man vända sig till en brottmålsadvokat.

Advokaten ska även vara kunnig inom brottsområdet och ha erfarenhet av brottstypen. Olika typer av brottsområden är hedersbrott, narkotikabrott, våldsbrott och ekobrott. Om brottet man misstänks för kan ge minst ett halvt års fängelse har man rätt till en offentlig försvarare som bekostas av staten. Det är tingsrätten som utser försvarare, men man behöver inte ta den som de föreslår utan är fri att önska någon annan försvarsadvokat.

Byt advokat

Ett bra sätt att finna en skicklig brottmålsadvokat på kan vara att fråga vänner och familj om tips. Man kan även använda sig av den sökfunktion som finns på advokatsamfundets hemsida. Det är viktigt att den advokat man anlitar är erfaren och har försvarat många klienter i rätten.

Vissa brottmål är mer komplicerade och tidskrävande än andra. Advokaten måste ha den tid som målet kräver och inte vara uppbokad på för många klienter på en gång. Det är också viktigt att kommunikationen med advokaten fungerar och att man förstår varandra. Annars kan det bli svårt att känna förtroende för advokaten. Känner man minsta tveksamhet eller om något skaver, ska man byta brottmålsadvokat.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ingen familj håller alltid sams

När ni har svårt att komma överens om frågor som rör exempelvis bouppteckning eller vårdnadstvister kan familjerätten kliva in och avgöra frågorna åt er. Så fungerar vårt samhälle idag.

Det är sannerligen inte lätt att vara en funktionell familj. Oavsett vilken fasad ni framställer i er, på utsidan, lyckliga lilla familj i en förort till Stockholm så kommer ingen tro på att ni aldrig ställs inför några utmaningar. För så är det nämligen inte i någon familj. När ni lever tätt tillsammans kommer ni att dela många lyckliga stunder, men också hamna i bråk och konflikter. Ibland kanske till och med så pass allvarliga konflikter att det innebär vårdnadstvister eller bråk om hur ett arv ska fördelas. Många lever med inställningen att familjeproblem ska lösas inom familjen. Men samhällssystemet håller inte med. Annars hade det inte funnits familjerätt.

Samtala via juridiska ombud

Många stora, juridiska frågor kan riskera att slita sönder en familj. Inte sällan i samband med skilsmässor, och då är ofta allting extra infekterat. Har ni verkligen förutsättningar att i en sådan situation lösa tvisterna på egen hand, eller bör familjerätt i Stockholm aktiveras? Familjerätt utgör nämligen samlingsnamnet för de juridiska processer som rör familjelivet och där familjerna inte kan, bedöms eller ska lösa frågorna själva. Det kan till och med gå så långt att familjer slutar tala med varandra på grund av juridiska konflikter. Men konflikterna och sakfrågorna försvinner inte. Däremot kan ni tala med varandra via era juridiska ombud istället. Det är oftast lugnare så.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Lär dig allt om skatt

Hur mycket ska du betala i skatt? Och vad går din skatt till? Hur gör du för att skattejämka? När det kommer till frågor om skatt är det mycket som är oklart. Gå en kurs om skatt och lär dig mer.

Det där med skatt kan vara oerhört komplicerat. Det du egentligen vet om skatt kanske du enbart har lärt dig från Robin Hood. Du vet när den gamla hjälten stjäl från de rika och ger till de fattiga. Det som sades vara skatteåterbäringen innan de drog till Sherwoodskogen. Kanske har du också hört att begreppet “skatt” kastas omkring i politiska debatter. En politiker vill höja skatten, en annan vill sänka den. Troligtvis har du någon aning också om att skatt är en slags gemensam kassa som går till sådant som hela samhället ska tjäna på. Till exempel skola, sjukhus och kungahuset.

Så får du koll

Skatt är i det här fallet inte heller en skattkista fylld av guld gömd av sjörövare. Men känn ingen skam över att du inte har hundra procent koll på skatt. Frågor som hur mycket skatt du ska betala och vad den går till är saker som kan få huvudet att explodera. Till slut blir du galen på siffrorna. Skatt påverkas av faktorer som inkomst, kommun, sysselsättning och inte minst det politiska styret och omständigheterna i samhället. Ibland kan det vara värt att lära sig mer om skatt. Anmäl dig till en kurs om skatt för att få järnkoll på allt som har med skatt att göra.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Förälder, men även vårdnadshavare?

Visste du att förälder och vårdnadshavare egentligen är två olika saker. Åtminstone i juridisk mening. Man kan vara både förälder och vårdnadshavare, eller ibland bara det ena av dem.

Att vara förälder är inte samma sak som att vara vårdnadshavare. När man är vårdnadshavare har man det juridiska ansvaret för barnet, alltså rättslig vårdnad. Oftast är denna person ändå föräldern, men i en del fall är det någon annan. Då har till exempel en domstol utsett vem, eller vilka, vårdnadshavaren ska vara. Detta kan hända om barnets föräldrar inte kan ta hand om barnet på ett tillräckligt sätt, så att barnet ej far illa.

Vårdnaden efter en skilsmässa

Det vanligaste är att det finns två föräldrar till ett barn och att dessa också är vårdnadshavare. Vid en skilsmässa kan man fortsätta att ha gemensam vårdnad. Men det kan hända att någon i paret vill ha enskild vårdnad. Kanske för att den tycker att den andra inte klarar av att vara en bra förälder, eller vårdnadshavare rättare sagt. Är man oense i frågan behöver en domstol reda ut vad som är det bästa alternativet.

Skulle det visa sig att ingen av föräldrarna lämpar sig som vårdnadshavare kommer en annan att utses. Detta är såklart inget som sker i en handvändning, utan en process som ska gå igenom flera steg. Även fast man inte har den juridiska vårdnaden kan man fortfarande ha rätt till umgänge med sitt barn. Det är viktigt att komma ihåg att beslut om vårdnad alltid ska tas utifrån barnets bästa. Läs mer om vårdnad på denna hemsida: vårdnadgöteborg.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik