Bodelning är en svår sak att klara själv

Om man ska skilja sig eller om något avlidit behöver man fördela de tillgångar som finns och göra bodelning, något som lättare med hjälp av en advokat.

En skilsmässa eller ett dödsfall är en känslomässigt jobbig situation och då är det inte så lätt att ta tag i det praktiska. Även om man har skrivit äktenskapsförord finns det alltid egendom där det kan vara svårt att avgöra vems den är. Det finns också känslomässiga band till ägodelar som inte behöver ha stort ekonomiskt värde men som man har svårt att skiljas från.

När man skiljer sig lämnar man gamla drömmar och förväntningar bakom sig och börjar något nytt. Vad man vill ha med sig från det gamla kan variera och ibland kan det nya vara svårt att ta in. Det kan också finnas ekonomiska intressen som är svåra att reda ut och då kan man anlita en advokat som kommer och bistår med bodelning.

Att få juridisk hjälp med bodelning gör det lättare

Bodelning ska vara rättvis och det finns lagar som styr hur den ska gå till. Som privatperson kan det vara svårt att känna till sina rättigheter och skyldigheter men om man kontaktar en advokat som kan ge hjälp med bodelning får man det stöd man behöver.

Anlitar du en advokat som arbetar med bodelningar, familje- och arvsrätt får du hjälp att dela upp gemensam egendom genom ett bodelningsavtal som alla parter är överens om. Ett avtal gör också att ingen kan komma med krav i efterhand.