Rätt till försvarsadvokat i Stockholm

Oskyldig till motsatsen bevisats. Har man blivit anhållen har man rätt till en försvarsadvokat i Stockholm som ska finnas där som hjälp under processen.

Att bli anhållen i Stockholm är en svår situation. Den behöver man inte gå igenom ensam då man har rätt till en försvarsadvokat. Möjligheten finns att själv välja vem som ska företräda. Vet man inte vem man ska välja, eller inte vill eller kan, väljer domstolen en försvarsadvokat som ska representera den anhållne.

Beroende på vilket brott man är anhållen för kan det vara av största vikt att få en advokat som har erfarenhet av just den typen av brott. På så vis får man den bästa hjälpen. Det är alltså det första man bör göra vid anhållandet, att be om en försvarsadvokat eller som man också säger en offentligt försvarare.

Försvarsadvokat som hjälp och stöd

Att direkt efter gripandet få en advokat är viktigt på grund av att denne bör vara med vid förhör. Advokaten ser till att den anhållnas rättigheter tillgodoses samt att den anhållne kan känna sig trygg och har någon som kan förklara vad som händer. Hur fortsättningen än kommer att se ut. Det ger en trygghet i en svår situation.

Den utvalda försvarsadvokaten kommer att vara med under hela processen i Stockholm. Hela vägen från första förhör till rättegången där vittnen förhörs och även den åtalade får komma till tals. Helt enkelt en person med den kunskap som krävs och som kan vara ett stöd under processen. Försvarsadvokater kan du läsa mer om här: försvarsadvokatstockholm.biz

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik