Har du blivit anklagad för narkotikabrott?

Du har rätt att välja ditt försvar och med en kunnig försvarsadvokat som har erfarenhet av narkotikabrott får du hjälp genom polisförhör, åtal och rättegång.

Narkotikabrott är ett ett brott som kan få allvarliga konsekvenser både för den som begår brottet och för samhället i stort. Narkotikalagen i Sverige förbjuder innehav, tillverkning, försäljning och spridning av olagliga droger. Beroende på typen av drog och mängden kan straffet variera från böter och villkorlig dom till fängelse.

Narkotikabrott påverkar inte bara den som begår brottet utan också närstående och hela samhällsstrukturen. Det kan leda till kriminalitet, missbruk och hälsoproblem och kan på det sättet bli en belastning för samhället. Har du blivit misstänkt eller åtalad för ett narkotikabrott är det därför viktigt att du väljer en kunnig försvarsadvokat.

En försvarsadvokat med erfarenhet av att arbeta med narkotikabrott

En försvarsadvokat är en advokat som specialiserar sig på att försvara personer som är misstänkta eller åtalade för brott. Med en försvarsadvokat vid din sida får du stöd genom polisförhör och rättegång. Du har alltid rätt till en offentlig försvarare när du är anklagad för ett brott som kan ge fängelse. Kostnaden betalas av staten.

Lagar och rättigheter kan vara komplicerade även för en advokat. Om du är misstänkt eller åtalad för brott som har med narkotika att göra är det därför klokt att välja en försvarare som är väl insatt i narkotikabrott. Du har rätt att välja den advokat du vill ska företräda dig och stötta dig under hela rättsprocessen. Läs mer kring narkotikabrott på denna webbsida: https://www.narkotikabrott.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik