Om oss

Vi som driver den här sidan är utbildade jurister som vill skapa en större förståelse för vad juridik egentligen är. Juridik genomsyrar hela vårt samhälle och det påverkar – direkt och indirekt – hur vi alla lever, hur vi beter oss mot varandra och hur vi agerar i olika situationer. Detta oavsett om det handlar vardagen, om affärer eller om yrkeslivet.

En högre kunskap om juridik kan skapa färre missförstånd och leda till att man som privatperson slipper dras in i tidskrävande – och ibland kostsamma – tvister och konflikter. Vad är rätt och vad är fel? Här ska du få svaren.

Många privatpersoner går genom ett helt liv utan att hamna i en tvist eller i en situation som kräver juridisk kompetens eller kunskap. För andra så kan detta emellertid inträffa och vårt råd är att man alltid är inställd på att det de facto kan uppkomma sådana situationer.

Ska du köpa ett hus? Det kan handla om en risk för en framtida konflikt gällande dolda fel med säljaren. Har en anhörig avlidit och du står som en arvinge? Vem ärver vad och i vilken ordning? Funderar du som företagare på att anställa eller säga upp någon person? Det finns tydliga juridiska regler att följa i sådana ärenden. Kort sagt: juridiken finns överallt och vi kan alla hamna i lägen då lite extra kunskaper enbart är till godo.

I Sverige ser man en del oroväckande tendenser. Dolda fel i samband med husaffärer är ett exempel på något som kommit att öka markant under senare år. Samma sak gäller för vårdnadstvister och konflikter i samband med att skilsmässor och separationer. Det är ärenden som skiljer sig år och som alltid bedöms på en egen grund, men vi ska ändå titta närmare på hur sådana konflikter kan se ut, vad man ska tänka på och hur man kan förhindra att de uppstår.

Vi ska även titta närmare på olika brottmål. Narkotikabrott, misshandel, sexualbrott och exempelvis våldtäkter. Vilka straff kan en gärningsman dömas till för sådana brott? Utöver detta kommer vi även att titta närmare på hur juridiken ser ut i andra länder och hur den skiljer sig åt mot hur det ser ut i Sverige. Något som kan vara nyttigt sett till att världen blivit mindre och att exempelvis fler och fler företag gör affärer på en global spelplan.

<>Kort sagt: vi ska skriva om allt som rör lagar och juridik och ge dig som läsare exempel som gör detta enklare att förstå. Välkommen!