Ska du söka arbetstillstånd?

Vill du börja arbeta i Sverige kan du behöva söka arbetstillstånd. Det gäller framför allt dig som inte är medborgare i något EU-land. Regelverket och myndigheter är minst sagt krångliga.

Kommer du från något land utanför EU gäller inte den fria rörligheten på samma sätt. Därför kan du behöva ansöka om arbetstillstånd i Sverige. Svenska myndigheter är minst sagt krångliga och framför allt väldigt petnoga. Dessutom är det många olika instanser inblandade. Kraven är inte bara höga på hur ansökan är ifylld. Det krävs många dokument och handlingar som styrker din ansökan. Därför är det bra att ta hjälp av en jurist eller sakkunnig. För det är inte lätt heller att förstå alla svar som kan dimpa ned och vad som kan överklagas och inte.

Vad krävs för arbetstillstånd?

Det krävs en hel del för att få arbetstillstånd i Sverige och ansökningar bedöms individuellt. Oavsett jobb du ska söka behöver du ha ett giltigt pass. Dessutom ska du ha erbjudits arbete så du kan inte bara ansöka spontant. Myndigheterna ställer också krav på arbetsgivaren. Den lön och de villkor du ska erbjudas ska motsvara kollektivavtal i Sverige. Detta för att du inte ska bli utnyttjad. Kravet är också att lönen ska vara på en nivå som du kan försörja dig på i Sverige. Din arbetsgivare ska även se till att du omfattas av de försäkringar som krävs i Sverige. Det innebär bland annat sjukförsäkring och livförsäkring. Kraven kan också variera lite beroende på vilken bransch du arbetar inom.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Lyckas med gemensam vårdnad

När en relation tar slut och det finns barn med i bilden kan det bli komplicerat. Det behöver inte vara för man hatar varandra utan för att vardagen ska gå ihop med helt nya förutsättningar.

För barn är oftast gemensam vårdnad den bästa lösningen. Såklart förutsätter det att det inte finns våld eller andra problem som kan skada barnet i relationen. När relationen tar slut och det är dags att börja planera för hur barnen ska bo kan det uppstå problem. Det är inte alltid lätt att hålla känslorna i styr. Men lyckas ni med gemensam vårdnad så är det i längden ofta det bästa alternativet för barnen. Att ha gemensam vårdnad kräver mycket kommunikation och kompromisser. Tycker ni det är svårt att ha en dialog som inte övergår i gräl kan det vara bra att ta hjälp.

Kräv inte millimeterrättvisa

Många gräl handlar om hur barnen ska bo. Har ni gemensam vårdnad behöver det inte betyda att det alltid ska vara varannan vecka. Barn har olika behov och det kan variera över tid. Även om mindre barn inte kan bestämma allt själva så försök vara lyhörda. När det kommer till uppfostran kan det också uppstå intensiva diskussioner. För barnets bästa är det viktigt att ni kan komma överens om ramar. Regler behöver inte vara exakt samma till punkt och pricka men alldeles för stora skillnader kan vara svårt för barn att förstå. Försök också att aldrig tala illa om den andra föräldern när det finns en risk att barnet hör.

Juridik för företag

Du kan inte vara en expert på allt! Även om du är en duktig företagare så finns det områden som du kan behöva ta hjälp inom. Vare sig du är i en tvist eller inte, kan du behöva juridisk rådgivning.

Varför finns det lagar och juridik egentligen? Kan inte människor bara vara lyhörda och samarbeta med varandra? Jo, om det hade fungerat så hade det underlättat mycket. Då hade många instanser inte behövt finnas. Men juridik handlar inte bara om brott och straff. Juridik är det som formulerar rättigheter och skyldigheter, och vad du och en annan part har avtalat ska gälla. Utan juridik hade mycket blivit svårare. Det viktiga är bara att du skriver avtal, kontrakt och dylikt på rätt sätt. Annars kanske du och annan part hamnar i en tvist gällande vad som egentligen menas. Eller så kanske du inte är skyddad på det sätt som du tror.

Juridik i vardagen

Juridiken fastställer mycket av det som formar din arbetsdag. Som hur många timmar du ska arbeta varje dag och vad du har rätt till i ersättning. Det finns säkert hundratals olika saker som du stöter på varje dag, som har med juridik att göra. Som affärsjuridik i Göteborg till exempel. Anlitar du en duktig jurist så kan du få hjälp med tvister, kontrakt och avtal. Du får helt enkelt en tryggare vardag där du slipper vara orolig för att något allvarligt ska hända. Och om det ändå gör det, så är du trygg med juristens hjälp.

Vad som kan gälla vid en vårdnadstvist

Är det värt att lägga alla pengar du kan uppbringa för att gå igenom en vårdnadstvist? Hur påverkar en vårdnadstvist barnet eller barnen? Vem vinner egentligen en tvist som gäller barn?

Den dagen du står inför en separation är det många känslor som kommer upp i dagen. Då är det inte alltid så lätt att vara konsekvent och konkret om vad som är bäst för barnet eller barnen. Har du möjlighet att lösa allt som rör dina barn i en separation så är det absolut att föredra. Det finns dock så många fall som visar att vuxna människor inte har kapacitet eller förmåga att lösa sina tvister. Det gäller i mångt och mycket men i en vårdnadstvist kan man se hur det påverkar barnet när två vårdnadshavare inte kan enas i samband med en separation. Så ledsamt är det.

Att fastslå vårdnaden kan vara som att lägga ett pussel

Det kan till exempel röra sig om en anmälan där socialtjänsten är inblandad och vill pröva vem som bästa lämpar sig att ha hand om vårdnaden av ett eller flera barn. Barnets bästa kommer alltid i första hand, men hur lätt är det egentligen att på förhand veta vad som är bäst för barnet? I ett barns liv förändras ju omständigheterna hela tiden och därmed även behovet av att ha en vårdnadshavare som hänger med i svängarna. En som står stadig och stark, är öppen för förändringar och kan tillgodose barnets alla växlande behov.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

När man genomgår en svår tid

Det är verkligen inte lätt att gå igenom en vårdnadstvist. Att man ska strida och kämpa mot personen man en gång älskat. Dessutom om sitt älskade barn. Båda föräldrarna vill barnets bästa.

Aldrig har man tidigare känt sig så ensam och hjälplös som när man står emot sitt barns andra förälder. Personen man en gång älskat. Man trodde man hade en bra plan, men det visade sig fel. Efter separationen var det som att inget funkade längre. Kommunikationen var inte ens att tala om, att lösa konflikterna själva gick inte heller. Ni blev för olika, tycker för olika. För barnets skull försöker ni och anstränger er så hen inte ska bli påverkad. Men ni vet att detta inte funkar i längden, inte utan hjälp.

Den första hjälpen

Efter flera månader med bråk och tjafs om hur ni ska lösa allt har ni kommit till insikt att ni behöver hjälp. Första valet var givet, vända sig till familjerätten i er kommun. Detta var en frivillig hjälp ni kunde få. Där försöker de medla mellan er för att hitta en väg som ni båda blir nöjda med. De som hjälper er är advokater som är experter inom det området, ni båda får varsin som hjälper er med era frågor. Kan man inte lösa det med hjälp av familjerätten kan det gå upp till domstol. Då är det domstolen som tar alla beslut om hur det blir för barnet. Man tar alltid hänsyn till barnet och gör det bästa för barnets skull. Läs mer om vårdnadstvist på denna webbsida: vårdnadstvistdalarna.se