Vad gör Försäkringskassan?

Försäkringsrätten gäller även Försäkringskassan. Läs mer om hur du överklagar ett beslut och ber om omprövning. Tydliga tips och råd.

Vad gör Försäkringskassan?

Försäkringskassan är en svensk myndighet som ger pengar till personer som är i olika situationer där de fått en skada eller inte kan arbeta som vanligt. Föräldrar får ersättning för att kunna stanna hemma från arbetet och ta hand om sina barn när barnen är små. Om man är sjuk så kan man ansöka om ersättning under den tiden då man inte kan arbeta. Har man en funktionsnedsättning och inte kan jobba kan man få bidrag. Dessutom får alla barn i Sverige barnbidrag från försäkringskassan. Det är regeringen och riksdagen som bestämmer villkoren och reglerna för vilka som är berättigade bidrag och ersättning samt hur hög ersättningen bör vara.

Omkring 14 000 människor arbetar på Försäkringskassan och det finns kontor i hela Sverige dit man kan gå och få hjälp med sina ärenden. Där kan man till exempel få hjälp med digitala tjänster i datorn eller att fylla i blanketter. Försäkringskassan har också en lättanvänd app där du kan ansöka om ersättning och få hjälp.

Överklaga Försäkringskassan beslut

Försäkringsrätten gäller även Försäkringskassan. Om du fått ett beslut från Försäkringskassan som du inte är nöjd med kan du begära en omprövning. Omprövnings beslut går också att överklaga vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.

Det är gratis att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten. Dock kan det vara ganska komplicerat .Det är viktigt att du följer de anvisningar som framgår i omprövningsbeslutet när du överklagar ett beslut till förvaltningsrätten. Många har stor nytta av att anlita en jurist som har kunskap kring den här typen av ärenden. Det kan vara bra att veta att Försäkringskassan har egna jurister som kommer titta igenom din överklagan och lägga in sina egna synpunkter.

Bra att tänka på vid en överklagan

En överklagan måste lämnas in senast två månader räknat från det datum då du fick omprövningsbeslutet. Du måste vara tydlig och precisera exakt vilket eller vilka beslut som du överklagar. Berätta varför du vill att beslutet ändras och hur. Om du har anlitat ett ombud, som en vän eller familjemedlem, behöver du skicka med en fullmakt som gäller den personen. Är det en juristbyrå som hjälper dig så har de egna fullmakter. Glöm inte bifoga alla dina personuppgifter såsom namn, personnummer och liknande. Ibland är det bra att lämna in nyskrivna medicinska rapporter i samband med överklagan. Låt din läkare läsa igenom omprövningsbeslutet så att hen kan få en uppfattning om ifall några uppgifter behöver kompletteras. Läs mer om försäkringsrätt på den här hemsidan: försäkringsrätt.com

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik