Arvsrätt – en källa till många konflikter och stor förvirring

Svensk arvsrätt har anor från medeltiden. Ändå har många inte koll på turerna kring ett arvskifte. Man kan till exempel inte göra bröstarvingar arvlösa.

Vet du om att det ibland inte spelar någon roll om det finns ett testamente eller inte? Även om du sett hundratals amerikanska filmer där ett testamente kan ställa allt på ända och göra var och varannan bröstarvinge arvlös är det inte så det går till i Sverige. Man kan nämligen inte göra sina barn helt arvlösa här.

Det här är något som många människor inte vet om. Det är också något som är en källa till många konflikter i samband med att ett dödsbo ska delas upp. De svenska lagarna om arvskifte och arvsrätt är dock ingenting nytt. De har anor ända från medeltiden, så man hade ju kunnat tro att svenskarna borde fattat galoppen vid det här laget.

Arvsrätt för särkullbarn – en potentiellt giftig fråga

Skämt åsido kan förvirring kring vad som är korrekt arvsrätt och inte ge upphov till riktigt såriga konflikter och skapa stor osämja i familjer som alldeles nyss ansåg sig stå nära varandra. Detta gäller särskilt i de fall där det finns särkullbarn. I ett sådant fall kan det göra mycket stor skillnad i arvslotterna beroende på vilken förälder som går bort först.

Om en mamma med många barn dör först, kommer en del av hennes tillhörigheter gå i arv till hennes make. Om dessa då bara har ett barn gemensamt, kan hela arvslotten efter maken gå till det barn som är hans. Vilket i slutändan innebär att detta barn får en mycket större del av det totala arvet.

Arvsrätt kan du läsa mer om på denna sida: arvsrätt.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Rätt till försvarsadvokat i Stockholm

Oskyldig till motsatsen bevisats. Har man blivit anhållen har man rätt till en försvarsadvokat i Stockholm som ska finnas där som hjälp under processen.

Att bli anhållen i Stockholm är en svår situation. Den behöver man inte gå igenom ensam då man har rätt till en försvarsadvokat. Möjligheten finns att själv välja vem som ska företräda. Vet man inte vem man ska välja, eller inte vill eller kan, väljer domstolen en försvarsadvokat som ska representera den anhållne.

Beroende på vilket brott man är anhållen för kan det vara av största vikt att få en advokat som har erfarenhet av just den typen av brott. På så vis får man den bästa hjälpen. Det är alltså det första man bör göra vid anhållandet, att be om en försvarsadvokat eller som man också säger en offentligt försvarare.

Försvarsadvokat som hjälp och stöd

Att direkt efter gripandet få en advokat är viktigt på grund av att denne bör vara med vid förhör. Advokaten ser till att den anhållnas rättigheter tillgodoses samt att den anhållne kan känna sig trygg och har någon som kan förklara vad som händer. Hur fortsättningen än kommer att se ut. Det ger en trygghet i en svår situation.

Den utvalda försvarsadvokaten kommer att vara med under hela processen i Stockholm. Hela vägen från första förhör till rättegången där vittnen förhörs och även den åtalade får komma till tals. Helt enkelt en person med den kunskap som krävs och som kan vara ett stöd under processen. Försvarsadvokater kan du läsa mer om här: försvarsadvokatstockholm.biz

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Misshandel – ett vanligt brott

En knuff i krogkön kan sluta med en fällande dom i rätten för en ringa misshandel. Ett slag på munnen i samband med ett bråk inne på en nattklubb kan leda till ett fängelsestraff och om våldet varit hänsynslöst och med en sällsynt råhet så kan det innebära en grov misshandel och en dom som kan innebära fängelse i minst ett år och som mest sex år i fängelse.

Misshandel är ett av de vanligaste brotten i Sverige. Årligen så ser man över 80.000 anmälningar gällande misshandel och med ett förmodat stort mörkertal så finns det dessutom fall som aldrig når ytan och hamnar på polisens bord. Många av de senare handlar om våld inom den egna relationen och just det gör det till något som är svårt att anmäla – inte sällan så handlar det om en kvinna som blir slagen av sin partner. Det är ett svårt brott att anmäla och i synnerhet om man har barn.

Anmäl en misshandel – ta hjälp

Många vill hålla ihop familjen och tänker att det går över – vilket det sällan gör. Ett slag är sällan en isolerad händelse utan början på en lång kedja där våldet tenderar att öka i takt med tiden. Rådet är att försöka hitta kraften att anmäla en misshandel – även om gärningsmannen är den egna partnern och pappan till barnen.

Det finns hjälp att få. Dels polisiär sådan som kan hjälpa till att skapa en trygg, säker miljö i samband med att brottet anmäls. Dels kan man också kontakta advokat vid misshandel – en advokat som i det här fallet fungerar som ett målsägarbiträde och som hjälper dig både i samband med rättegång och i samband med att polisförhör äger rum.

Precis som vid misstänkta våldtäkter så kan frågorna tendera att bli insinuanta och direkt kränkande i samband med att man anmäler en partner för misshandel. Med rätt advokat så avstyrs dessa frågor och rätten får istället fokusera på rätt saker. Det gör skillnad. En advokat som målsägarbiträde fungerar som ett stöd genom en jobbig process.

Fortsätt till denna sida för att läsa mer om misshandel: misshandel.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Privatdetektiv Stockholm – frågor och svar

För många kommer det som lite av en överraskning att yrket privatdetektiv i Stockholm fortfarande existerar. Man tänker sig att denna yrkesgrupp mer tillhör fiktionen och att det jobb som de gör snarare handlar om rent polisiära ärenden.

Det finns idag de facto ett större behov av en privatdetektiv i Stockholm än på länge och detta hör ihop med att polisen har väldigt begränsade resurser och en prioriteringslista att följa. En detektiv i Stockholm fyller – liksom säkerhetsbolag – de hål som detta skapats.

Här nedan tänkte vi, genom att ställa och svara på vanliga frågor, visa lite hur en privatdetektiv arbetar och vilka vanliga uppdrag en sådan anlitas för. Enligt följande:

Jag misstänker att min fru är otrogen – kan en detektiv hjälpa mig?

Ja, och det är ett av de vanligaste uppdragen. En detektiv är expert på att smälta in i omgivningen och exempelvis övervaka personer utan deras vetskap. Att avslöja en eventuell otrohet är sällan några problem – även om det givetvis kan ta olika lång tid att göra så.

Är det farligt att jobba som privatdetektiv i Stockholm?

Givetvis kan hotfulla situationer uppstå – det är en del av tjusningen med jobbet – men i de flesta fall så handlar det om att en privatdetektiv övervakar och dokumenterar på ett säkert avstånd. Med ny teknik så behöver man sällan vara så fysisk och närgången vid exempelvis spaningsuppdrag.

Kan mitt företag anlita en detektiv i Stockholm?

Ja, och vanligt är att företag gör detta för att veta mer om specifika personer som man kanske ska göra affärer med, investerare eller om någon som man planerar att anställa. En detektiv gör en gedigen bakgrundskontroll och skingrar alla frågetecken. Ett annat vanligt uppdrag handlar om stölder eller misstänkta aktiviteter som sker efter stängning.

Vilket uppdrag kan vara farligast?

I många fall så hjälper en privatdetektiv i Stockholm till att hitta försvunna personer – som i personer som inte vill bli funna. Det kan handla om bedrägerier mot företag eller försäkringsbolag och det kan innebära att personen gömmer sig utomlands. Givet detta så kan det också bli farligt då risken för att bli avslöjad ökar.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Har du blivit anklagad för narkotikabrott?

Du har rätt att välja ditt försvar och med en kunnig försvarsadvokat som har erfarenhet av narkotikabrott får du hjälp genom polisförhör, åtal och rättegång.

Narkotikabrott är ett ett brott som kan få allvarliga konsekvenser både för den som begår brottet och för samhället i stort. Narkotikalagen i Sverige förbjuder innehav, tillverkning, försäljning och spridning av olagliga droger. Beroende på typen av drog och mängden kan straffet variera från böter och villkorlig dom till fängelse.

Narkotikabrott påverkar inte bara den som begår brottet utan också närstående och hela samhällsstrukturen. Det kan leda till kriminalitet, missbruk och hälsoproblem och kan på det sättet bli en belastning för samhället. Har du blivit misstänkt eller åtalad för ett narkotikabrott är det därför viktigt att du väljer en kunnig försvarsadvokat.

En försvarsadvokat med erfarenhet av att arbeta med narkotikabrott

En försvarsadvokat är en advokat som specialiserar sig på att försvara personer som är misstänkta eller åtalade för brott. Med en försvarsadvokat vid din sida får du stöd genom polisförhör och rättegång. Du har alltid rätt till en offentlig försvarare när du är anklagad för ett brott som kan ge fängelse. Kostnaden betalas av staten.

Lagar och rättigheter kan vara komplicerade även för en advokat. Om du är misstänkt eller åtalad för brott som har med narkotika att göra är det därför klokt att välja en försvarare som är väl insatt i narkotikabrott. Du har rätt att välja den advokat du vill ska företräda dig och stötta dig under hela rättsprocessen. Läs mer kring narkotikabrott på denna webbsida: https://www.narkotikabrott.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vårdnadstvist när föräldrarna inte kan enas

Att separera som förälder är sällan enkelt och lätt. Ibland krävs det en vårdnadstvist för att få umgänge och kommunikation reglerat mellan föräldrarna.

Niklas knöt näven hårt och slog den i fikabordet på jobbet. Det hade plingat till i mobilen, det var hans exfru Malin. Hon verkade tro att han inte hade något liv att planera. Hela tiden skulle hon ändra barnens schema, från vecka till vecka. Hon visste mycket väl att han hade skifttider och inte bara kunde ändra så lätt.

Det var mycket som hade börjat strula sista tiden. Han hade köpt nya skor till dottern sist när de var hos honom. Dottern hade varit ledsen när hon kom tillbaka. Malin hade sagt att skorna aldrig fick följa med till henne igen. Andra gånger var det leksaker som hamnade hos Malin som hon sålde även om han köpt dem.

Vårdnadstvist för att reda ut umgänge

Nadia på kontoret kom in för att ta lite kaffe när hon såg hur sammanbiten Niklas var. Hon frågade försiktigt om det handlade om barnen igen och Niklas nickade. Han hade berättat lite grand för kollegorna, även om det inte var allt.

Nadja hade berättat att hennes syster hade anlitat en specialist på vårdnadstvister när det varit som värst. Numera hade de ett fast schema för umgänge bestämt av tingsrätten och livet var mycket lättare. Niklas kände att han hade nog bara allt att vinna i en vårdnadstvist, och kände att det var dags nu. För att få ett schema som både kunde förhålla sig till.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Rättsligt stöd vid våldtäkt

Våldtäkt är ett slags brott där det kan vara svårt att anmäla och att gå igenom en rättegång som offer. Men det finns rättsligt stöd och hjälp som man kan få.

Om man har blivit utsatt för våldtäkt så kan det vara svårt att gå vidare med det. Kanske har man blivit våldtagen av någon man känner och upplever ett hot om mer våld om man skulle anmäla händelsen. Eller så kan det vara en våldtäkt där man som offer känner sig tveksam gällande om det verkligen var ett brott eller om man själv har missbedömt situationen.

När det gäller våldtäkt så finns det självklara fall där misshandel eller hot med vapen har skett. Men även mer subtila hot och tvång räknas som våldtäkt. Det handlar helt enkelt om att offret har känts sig tvingad att ha sex, en situation som till och med kan vara mer smärtsam att komma över.

Utsatt för våldtäkt

Då en våldtäkt blivit anmäld får offret snabbt en rättslig hjälp, som kommer hjälpa till med allt inför och under en rättegång. Som målsägandebiträde vid våldtäkt har man uppgiften att ta fram alla fakta och att lotsa sin klient under vägen fram till rättegången, under rättegången och även när det gäller efterspelet.

Ett målsägandebiträde kan ha ett svårt arbete, eftersom offret ofta är chockat och kanske också har tappat minnet när det gäller detaljer. Därför finns det många olika instanser som kan bistå gällande vård och stöttning, såväl i den rättsliga processen som i den målsägandes övriga liv.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Gå inte genom en vårdnadstvist ensam

Livet är inte alltid så enkelt, allra minst när det handlar om ens barn. Om man kommer till en vårdnadstvist, då finns det hjälp att få. Man är inte ensam.

Det finns få tillfällen då man känner sig så svag som man gör när det handlar om ens barn. För många innebär barn ett helt nytt liv. De blir liksom meningen med nuet, morgondagen och framtiden. Så när problem uppstår, som när man inte kommer överens med den andra föräldern, så är man minst sagt förtvivlad.

Det är en så svår situation, att man inte bör gå genom den ensam. Det finns inget att skämmas över, för att man inte lyckas i förhållandet eller för att det blivit som det blivit. Det är inte ovanligt att människor hamnar i en vårdnadstvist. Därför finns det också riktigt bra jurister, som har full koll på hur de kan hjälpa en.

Få hjälp med vårdnadstvisten

Det är inte alltid man kan föra sin egen talan och vid ett sådant här tillfälle kan det vara så. Det kan även vara så att ni kan komma fram till en lösning, men behöver hjälp av en tredje part för att göra det. Oavsett vilket så finns det helt utmärkt hjälp att få. Hjälp som fokuserar på dig och visar dig att du är inte ensam.

Den hjälpen kan du hitta oavsett var du befinner dig i Sverige. Vi har väldigt duktiga jurister som är väl insatta i familjerätt och kan ta sig an ditt ärende. Du kan läsa mer om vårdnadstvist, klicka här: vårdnadstvistt.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

En fastighetsjurist för dina fastigheter i Stockholm

Fastighetsjurist i Stockholm är ett bra tips om du har problem med något som gäller dina byggnader. Du kan oftast få en gratis rådgivning innan du tar beslut.

De som arbetar med fastighetsjuridik har flera fält att täcka med sin kunskap. Visste du att de har koll på allt som har med nyttjanderätt att göra, till exempel? Andra områden är servitut och tomträtt. Men det slutar inte där, även arrenderätt och entreprenadrätt ingår i deras kunnande.

Man skulle kunna säga att all handel med fastigheter faller under begreppet fastighetsjuridik. Du som bor i en bostadsrätt eller hyresrätt kan vända dig till en byrå för att få adekvat, pålitlig och snabb hjälp av en fastighetsjurist. Oavsett om det gäller miljörätt eller plan- och byggnadsrätt.

Fastighetsjurist för dig som bor i Stockholm

För dig som bor i Stockholm är det en självklarhet att vända sig till en fastighetsjurist i nämnda stad om du har några problem som måste lösas. Bor du någon annanstans kan det vara mer naturligt att vända sig dit för att få hjälp med juridiska spörsmål eller kanske rent av tvister du hamnat i.

Söker du en fastighetsjurist ska du tänka på att det är bra om de har en bred och djupgående kunskap om de områden de representerar. Då har du att göra med människor som har varit med om en hel del och snabbt och lätt kan ge dig rätt slags information om situationen du befinner dig i när du beslutat dig för att söka upp dem.

Läs mer om en fastighetsjurist, gå till denna webbsida: fastighetsjuriststockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik