Lär dig allt om skatt

Hur mycket ska du betala i skatt? Och vad går din skatt till? Hur gör du för att skattejämka? När det kommer till frågor om skatt är det mycket som är oklart. Gå en kurs om skatt och lär dig mer.

Det där med skatt kan vara oerhört komplicerat. Det du egentligen vet om skatt kanske du enbart har lärt dig från Robin Hood. Du vet när den gamla hjälten stjäl från de rika och ger till de fattiga. Det som sades vara skatteåterbäringen innan de drog till Sherwoodskogen. Kanske har du också hört att begreppet “skatt” kastas omkring i politiska debatter. En politiker vill höja skatten, en annan vill sänka den. Troligtvis har du någon aning också om att skatt är en slags gemensam kassa som går till sådant som hela samhället ska tjäna på. Till exempel skola, sjukhus och kungahuset.

Så får du koll

Skatt är i det här fallet inte heller en skattkista fylld av guld gömd av sjörövare. Men känn ingen skam över att du inte har hundra procent koll på skatt. Frågor som hur mycket skatt du ska betala och vad den går till är saker som kan få huvudet att explodera. Till slut blir du galen på siffrorna. Skatt påverkas av faktorer som inkomst, kommun, sysselsättning och inte minst det politiska styret och omständigheterna i samhället. Ibland kan det vara värt att lära sig mer om skatt. Anmäl dig till en kurs om skatt för att få järnkoll på allt som har med skatt att göra.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Förälder, men även vårdnadshavare?

Visste du att förälder och vårdnadshavare egentligen är två olika saker. Åtminstone i juridisk mening. Man kan vara både förälder och vårdnadshavare, eller ibland bara det ena av dem.

Att vara förälder är inte samma sak som att vara vårdnadshavare. När man är vårdnadshavare har man det juridiska ansvaret för barnet, alltså rättslig vårdnad. Oftast är denna person ändå föräldern, men i en del fall är det någon annan. Då har till exempel en domstol utsett vem, eller vilka, vårdnadshavaren ska vara. Detta kan hända om barnets föräldrar inte kan ta hand om barnet på ett tillräckligt sätt, så att barnet ej far illa.

Vårdnaden efter en skilsmässa

Det vanligaste är att det finns två föräldrar till ett barn och att dessa också är vårdnadshavare. Vid en skilsmässa kan man fortsätta att ha gemensam vårdnad. Men det kan hända att någon i paret vill ha enskild vårdnad. Kanske för att den tycker att den andra inte klarar av att vara en bra förälder, eller vårdnadshavare rättare sagt. Är man oense i frågan behöver en domstol reda ut vad som är det bästa alternativet.

Skulle det visa sig att ingen av föräldrarna lämpar sig som vårdnadshavare kommer en annan att utses. Detta är såklart inget som sker i en handvändning, utan en process som ska gå igenom flera steg. Även fast man inte har den juridiska vårdnaden kan man fortfarande ha rätt till umgänge med sitt barn. Det är viktigt att komma ihåg att beslut om vårdnad alltid ska tas utifrån barnets bästa. Läs mer om vårdnad på denna hemsida: vårdnadgöteborg.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ska du söka arbetstillstånd?

Vill du börja arbeta i Sverige kan du behöva söka arbetstillstånd. Det gäller framför allt dig som inte är medborgare i något EU-land. Regelverket och myndigheter är minst sagt krångliga.

Kommer du från något land utanför EU gäller inte den fria rörligheten på samma sätt. Därför kan du behöva ansöka om arbetstillstånd i Sverige. Svenska myndigheter är minst sagt krångliga och framför allt väldigt petnoga. Dessutom är det många olika instanser inblandade. Kraven är inte bara höga på hur ansökan är ifylld. Det krävs många dokument och handlingar som styrker din ansökan. Därför är det bra att ta hjälp av en jurist eller sakkunnig. För det är inte lätt heller att förstå alla svar som kan dimpa ned och vad som kan överklagas och inte.

Vad krävs för arbetstillstånd?

Det krävs en hel del för att få arbetstillstånd i Sverige och ansökningar bedöms individuellt. Oavsett jobb du ska söka behöver du ha ett giltigt pass. Dessutom ska du ha erbjudits arbete så du kan inte bara ansöka spontant. Myndigheterna ställer också krav på arbetsgivaren. Den lön och de villkor du ska erbjudas ska motsvara kollektivavtal i Sverige. Detta för att du inte ska bli utnyttjad. Kravet är också att lönen ska vara på en nivå som du kan försörja dig på i Sverige. Din arbetsgivare ska även se till att du omfattas av de försäkringar som krävs i Sverige. Det innebär bland annat sjukförsäkring och livförsäkring. Kraven kan också variera lite beroende på vilken bransch du arbetar inom.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vad som kan gälla vid en vårdnadstvist

Är det värt att lägga alla pengar du kan uppbringa för att gå igenom en vårdnadstvist? Hur påverkar en vårdnadstvist barnet eller barnen? Vem vinner egentligen en tvist som gäller barn?

Den dagen du står inför en separation är det många känslor som kommer upp i dagen. Då är det inte alltid så lätt att vara konsekvent och konkret om vad som är bäst för barnet eller barnen. Har du möjlighet att lösa allt som rör dina barn i en separation så är det absolut att föredra. Det finns dock så många fall som visar att vuxna människor inte har kapacitet eller förmåga att lösa sina tvister. Det gäller i mångt och mycket men i en vårdnadstvist kan man se hur det påverkar barnet när två vårdnadshavare inte kan enas i samband med en separation. Så ledsamt är det.

Att fastslå vårdnaden kan vara som att lägga ett pussel

Det kan till exempel röra sig om en anmälan där socialtjänsten är inblandad och vill pröva vem som bästa lämpar sig att ha hand om vårdnaden av ett eller flera barn. Barnets bästa kommer alltid i första hand, men hur lätt är det egentligen att på förhand veta vad som är bäst för barnet? I ett barns liv förändras ju omständigheterna hela tiden och därmed även behovet av att ha en vårdnadshavare som hänger med i svängarna. En som står stadig och stark, är öppen för förändringar och kan tillgodose barnets alla växlande behov.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik