Ska du söka arbetstillstånd?

Vill du börja arbeta i Sverige kan du behöva söka arbetstillstånd. Det gäller framför allt dig som inte är medborgare i något EU-land. Regelverket och myndigheter är minst sagt krångliga.

Kommer du från något land utanför EU gäller inte den fria rörligheten på samma sätt. Därför kan du behöva ansöka om arbetstillstånd i Sverige. Svenska myndigheter är minst sagt krångliga och framför allt väldigt petnoga. Dessutom är det många olika instanser inblandade. Kraven är inte bara höga på hur ansökan är ifylld. Det krävs många dokument och handlingar som styrker din ansökan. Därför är det bra att ta hjälp av en jurist eller sakkunnig. För det är inte lätt heller att förstå alla svar som kan dimpa ned och vad som kan överklagas och inte.

Vad krävs för arbetstillstånd?

Det krävs en hel del för att få arbetstillstånd i Sverige och ansökningar bedöms individuellt. Oavsett jobb du ska söka behöver du ha ett giltigt pass. Dessutom ska du ha erbjudits arbete så du kan inte bara ansöka spontant. Myndigheterna ställer också krav på arbetsgivaren. Den lön och de villkor du ska erbjudas ska motsvara kollektivavtal i Sverige. Detta för att du inte ska bli utnyttjad. Kravet är också att lönen ska vara på en nivå som du kan försörja dig på i Sverige. Din arbetsgivare ska även se till att du omfattas av de försäkringar som krävs i Sverige. Det innebär bland annat sjukförsäkring och livförsäkring. Kraven kan också variera lite beroende på vilken bransch du arbetar inom.