Vad som kan gälla vid en vårdnadstvist

Är det värt att lägga alla pengar du kan uppbringa för att gå igenom en vårdnadstvist? Hur påverkar en vårdnadstvist barnet eller barnen? Vem vinner egentligen en tvist som gäller barn?

Den dagen du står inför en separation är det många känslor som kommer upp i dagen. Då är det inte alltid så lätt att vara konsekvent och konkret om vad som är bäst för barnet eller barnen. Har du möjlighet att lösa allt som rör dina barn i en separation så är det absolut att föredra. Det finns dock så många fall som visar att vuxna människor inte har kapacitet eller förmåga att lösa sina tvister. Det gäller i mångt och mycket men i en vårdnadstvist kan man se hur det påverkar barnet när två vårdnadshavare inte kan enas i samband med en separation. Så ledsamt är det.

Att fastslå vårdnaden kan vara som att lägga ett pussel

Det kan till exempel röra sig om en anmälan där socialtjänsten är inblandad och vill pröva vem som bästa lämpar sig att ha hand om vårdnaden av ett eller flera barn. Barnets bästa kommer alltid i första hand, men hur lätt är det egentligen att på förhand veta vad som är bäst för barnet? I ett barns liv förändras ju omständigheterna hela tiden och därmed även behovet av att ha en vårdnadshavare som hänger med i svängarna. En som står stadig och stark, är öppen för förändringar och kan tillgodose barnets alla växlande behov.