Så ska en bra advokat vara

Som brottsmisstänkt har man ibland rätt till en offentlig försvarare och har då också rätt att själv välja advokat. Men hur väljer man advokat och vad skiljer en bra advokat från mindre bra?

Juridik är ett gigantiskt ämne och därför är de flesta advokater specialiserade på endast ett rättsområde som exempelvis brottmål, familjerätt, migrationsrätt eller arbetsrätt etc. Som brottsmisstänkt, men även som målsägande och brottsoffer, ska man vända sig till en brottmålsadvokat.

Advokaten ska även vara kunnig inom brottsområdet och ha erfarenhet av brottstypen. Olika typer av brottsområden är hedersbrott, narkotikabrott, våldsbrott och ekobrott. Om brottet man misstänks för kan ge minst ett halvt års fängelse har man rätt till en offentlig försvarare som bekostas av staten. Det är tingsrätten som utser försvarare, men man behöver inte ta den som de föreslår utan är fri att önska någon annan försvarsadvokat.

Byt advokat

Ett bra sätt att finna en skicklig brottmålsadvokat på kan vara att fråga vänner och familj om tips. Man kan även använda sig av den sökfunktion som finns på advokatsamfundets hemsida. Det är viktigt att den advokat man anlitar är erfaren och har försvarat många klienter i rätten.

Vissa brottmål är mer komplicerade och tidskrävande än andra. Advokaten måste ha den tid som målet kräver och inte vara uppbokad på för många klienter på en gång. Det är också viktigt att kommunikationen med advokaten fungerar och att man förstår varandra. Annars kan det bli svårt att känna förtroende för advokaten. Känner man minsta tveksamhet eller om något skaver, ska man byta brottmålsadvokat.