Ingen familj håller alltid sams

När ni har svårt att komma överens om frågor som rör exempelvis bouppteckning eller vårdnadstvister kan familjerätten kliva in och avgöra frågorna åt er. Så fungerar vårt samhälle idag.

Det är sannerligen inte lätt att vara en funktionell familj. Oavsett vilken fasad ni framställer i er, på utsidan, lyckliga lilla familj i en förort till Stockholm så kommer ingen tro på att ni aldrig ställs inför några utmaningar. För så är det nämligen inte i någon familj. När ni lever tätt tillsammans kommer ni att dela många lyckliga stunder, men också hamna i bråk och konflikter. Ibland kanske till och med så pass allvarliga konflikter att det innebär vårdnadstvister eller bråk om hur ett arv ska fördelas. Många lever med inställningen att familjeproblem ska lösas inom familjen. Men samhällssystemet håller inte med. Annars hade det inte funnits familjerätt.

Samtala via juridiska ombud

Många stora, juridiska frågor kan riskera att slita sönder en familj. Inte sällan i samband med skilsmässor, och då är ofta allting extra infekterat. Har ni verkligen förutsättningar att i en sådan situation lösa tvisterna på egen hand, eller bör familjerätt i Stockholm aktiveras? Familjerätt utgör nämligen samlingsnamnet för de juridiska processer som rör familjelivet och där familjerna inte kan, bedöms eller ska lösa frågorna själva. Det kan till och med gå så långt att familjer slutar tala med varandra på grund av juridiska konflikter. Men konflikterna och sakfrågorna försvinner inte. Däremot kan ni tala med varandra via era juridiska ombud istället. Det är oftast lugnare så.