Förälder, men även vårdnadshavare?

Visste du att förälder och vårdnadshavare egentligen är två olika saker. Åtminstone i juridisk mening. Man kan vara både förälder och vårdnadshavare, eller ibland bara det ena av dem.

Att vara förälder är inte samma sak som att vara vårdnadshavare. När man är vårdnadshavare har man det juridiska ansvaret för barnet, alltså rättslig vårdnad. Oftast är denna person ändå föräldern, men i en del fall är det någon annan. Då har till exempel en domstol utsett vem, eller vilka, vårdnadshavaren ska vara. Detta kan hända om barnets föräldrar inte kan ta hand om barnet på ett tillräckligt sätt, så att barnet ej far illa.

Vårdnaden efter en skilsmässa

Det vanligaste är att det finns två föräldrar till ett barn och att dessa också är vårdnadshavare. Vid en skilsmässa kan man fortsätta att ha gemensam vårdnad. Men det kan hända att någon i paret vill ha enskild vårdnad. Kanske för att den tycker att den andra inte klarar av att vara en bra förälder, eller vårdnadshavare rättare sagt. Är man oense i frågan behöver en domstol reda ut vad som är det bästa alternativet.

Skulle det visa sig att ingen av föräldrarna lämpar sig som vårdnadshavare kommer en annan att utses. Detta är såklart inget som sker i en handvändning, utan en process som ska gå igenom flera steg. Även fast man inte har den juridiska vårdnaden kan man fortfarande ha rätt till umgänge med sitt barn. Det är viktigt att komma ihåg att beslut om vårdnad alltid ska tas utifrån barnets bästa. Läs mer om vårdnad på denna hemsida: vårdnadgöteborg.se