Vad gör Försäkringskassan?

Försäkringsrätten gäller även Försäkringskassan. Läs mer om hur du överklagar ett beslut och ber om omprövning. Tydliga tips och råd.

Vad gör Försäkringskassan?

Försäkringskassan är en svensk myndighet som ger pengar till personer som är i olika situationer där de fått en skada eller inte kan arbeta som vanligt. Föräldrar får ersättning för att kunna stanna hemma från arbetet och ta hand om sina barn när barnen är små. Om man är sjuk så kan man ansöka om ersättning under den tiden då man inte kan arbeta. Har man en funktionsnedsättning och inte kan jobba kan man få bidrag. Dessutom får alla barn i Sverige barnbidrag från försäkringskassan. Det är regeringen och riksdagen som bestämmer villkoren och reglerna för vilka som är berättigade bidrag och ersättning samt hur hög ersättningen bör vara.

Omkring 14 000 människor arbetar på Försäkringskassan och det finns kontor i hela Sverige dit man kan gå och få hjälp med sina ärenden. Där kan man till exempel få hjälp med digitala tjänster i datorn eller att fylla i blanketter. Försäkringskassan har också en lättanvänd app där du kan ansöka om ersättning och få hjälp.

Överklaga Försäkringskassan beslut

Försäkringsrätten gäller även Försäkringskassan. Om du fått ett beslut från Försäkringskassan som du inte är nöjd med kan du begära en omprövning. Omprövnings beslut går också att överklaga vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.

Det är gratis att överklaga ett beslut till förvaltningsrätten. Dock kan det vara ganska komplicerat .Det är viktigt att du följer de anvisningar som framgår i omprövningsbeslutet när du överklagar ett beslut till förvaltningsrätten. Många har stor nytta av att anlita en jurist som har kunskap kring den här typen av ärenden. Det kan vara bra att veta att Försäkringskassan har egna jurister som kommer titta igenom din överklagan och lägga in sina egna synpunkter.

Bra att tänka på vid en överklagan

En överklagan måste lämnas in senast två månader räknat från det datum då du fick omprövningsbeslutet. Du måste vara tydlig och precisera exakt vilket eller vilka beslut som du överklagar. Berätta varför du vill att beslutet ändras och hur. Om du har anlitat ett ombud, som en vän eller familjemedlem, behöver du skicka med en fullmakt som gäller den personen. Är det en juristbyrå som hjälper dig så har de egna fullmakter. Glöm inte bifoga alla dina personuppgifter såsom namn, personnummer och liknande. Ibland är det bra att lämna in nyskrivna medicinska rapporter i samband med överklagan. Låt din läkare läsa igenom omprövningsbeslutet så att hen kan få en uppfattning om ifall några uppgifter behöver kompletteras. Läs mer om försäkringsrätt på den här hemsidan: försäkringsrätt.com

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ta hjälp av en LVU-advokat

Behöver du hjälp i en strid mot myndigheter när det gäller tvångsomhändertagande? Då kan en LVU-advokat vara rätt person för dig. Ta kontakt omgående.

Om du anser att du blivit felaktigt bedömd. Om du tycker att du har rätt att höras en gång till. Om du har något att vinna i en strid när det gäller ett omhändertagande. Då kan det visa sig att det är svårt för dig som en enskild person att bli lyssnad på, även om du har rätt och vill få upprättelse.

Med en advokat vid din sida kommer din röst att väga så mycket tyngre. Det beror på att en advokat är tränad och utbildad i att lägga fram åsikter på ett sätt som får andra att lyssna. De är tränade att argumentera för en sak, något alla andra knappast fått speciellt mycket lärdom om.

LVU-advokat är någon som specialiserat sig på tvångsomhändertagning

En LVU-advokat är ju inte specialist på annat än att föra talan åt en annan person. Det kan vara någon som fått sitt barn omhändertaget mot sin vilja. Ibland är det så att barnet självt inte vill bli omhändertaget. Då kan det vara skönt med någon som för ens talan.

Det tar många år att bli advokat. Man måste lära sig alla rikets lagar, vilket kan ta ett par år. Har någon valt att specialisera sig på LVU kan du vara säker på att den advokaten sedan vet vad den talar om. Hur hen ska lägga fram din talan.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Bodelning är en svår sak att klara själv

Om man ska skilja sig eller om något avlidit behöver man fördela de tillgångar som finns och göra bodelning, något som lättare med hjälp av en advokat.

En skilsmässa eller ett dödsfall är en känslomässigt jobbig situation och då är det inte så lätt att ta tag i det praktiska. Även om man har skrivit äktenskapsförord finns det alltid egendom där det kan vara svårt att avgöra vems den är. Det finns också känslomässiga band till ägodelar som inte behöver ha stort ekonomiskt värde men som man har svårt att skiljas från.

När man skiljer sig lämnar man gamla drömmar och förväntningar bakom sig och börjar något nytt. Vad man vill ha med sig från det gamla kan variera och ibland kan det nya vara svårt att ta in. Det kan också finnas ekonomiska intressen som är svåra att reda ut och då kan man anlita en advokat som kommer och bistår med bodelning.

Att få juridisk hjälp med bodelning gör det lättare

Bodelning ska vara rättvis och det finns lagar som styr hur den ska gå till. Som privatperson kan det vara svårt att känna till sina rättigheter och skyldigheter men om man kontaktar en advokat som kan ge hjälp med bodelning får man det stöd man behöver.

Anlitar du en advokat som arbetar med bodelningar, familje- och arvsrätt får du hjälp att dela upp gemensam egendom genom ett bodelningsavtal som alla parter är överens om. Ett avtal gör också att ingen kan komma med krav i efterhand.

Publicerat den
Kategoriserat som Bodelning

Misstänkt för brott – vad gör du då?

Det är många och krångliga processer att gå igenom när du är misstänkt för ett brott. Utan en advokat som kan försvara dig kan det bli en väldigt jobbig resa.

Vad händer egentligen när man blir misstänkt för brott? På många sätt kan det säkert kännas som att världen rasar samman. Efter att det upprättats en polisanmälan kanske två konstaplar kommer in på ditt jobb och sätter handklovar på dina händer. De berättar att du är arresterad eftersom förundersökningen pekar på att du är gärningsmannen i brottet de utreder. Nu väntar förhör, eventuell häktning och så småningom ett åtal. Åtminstone om en åklagare väljer att gå vidare med fallet eftersom det finns tillräckligt med bevisning för att få dig dömd. Det är många svåra processer att gå igenom när man blir misstänkt för ett brott. Strålkastarna riktas mot dig och det är lätt att känna sig väldigt ensam.

Rätt till försvarare när du är misstänkt för brott

Lagen har dock sett till att ensamheten är mer av en känsla än verklighet. Faktum är att du alltid kommer att ha minst en person vid din sida under hela processen från misstanke till dom: nämligen din försvarare. En advokat som betalas av staten om du blir frikänd. Som en slags ursäkt för besväret du behövt gå igenom när det i slutändan visade sig att misstankarna inte höll och du hela tiden har varit oskyldig. Att bli förhörd utan en advokat är sällan en rolig upplevelse. Så fort du delges misstanke, ring då en advokat.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Våldtäkt och misstanke i Göteborg

Att bli misstänkt för våldtäkt är en dramatisk och svår situation eftersom man kanske har olika uppfattningar om vad som hänt. Då finns det hjälp i Göteborg.

Vad som är våldtäkt kan vara svårt att avgöra eftersom det ofta bara är två personer inblandade och de kan ha helt olika uppfattning om vad som hänt. För att ge den som upplever sig som brottsoffer möjlighet till upprättelse är det viktigt att händelsen anmäls så fort som möjligt.

Har du eller någon du känner blivit misstänkt för våldtäkt i Göteborg är det också viktigt att söka juridisk hjälp så fort som möjligt. Straffet för våldtäkt kan leda till ett fängelsestraff på mellan två och sex år. Upplever den som är misstänkt för våldtäkt att situationen var annorlunda än den som beskrivs, är en advokat till stor hjälp. Alla har rätt att försvara sig.

Att lämna din egen version av händelsen om du är misstänkt för våldtäkt i Göteborg

Om du är misstänkt för våldtäkt i Göteborg kan du hamna i en rättegång och då är det nödvändigt att du har en bra advokat vid din sida som stöttar under hela processen. Alla som är anklagade för ett brott som kan leda till fängelse har rätt till en försvarsadvokat utan kostnad. Du har möjlighet att välja din försvarare och då är det bra att välja någon med erfarenhet av våldtäktsrättegångar. Då får du stöd och råd om hur du ska formulera dig och om du skulle bli dömd får du hjälp att överklaga.

Publicerat den
Kategoriserat som Våldtäkt