Lyckas med gemensam vårdnad

När en relation tar slut och det finns barn med i bilden kan det bli komplicerat. Det behöver inte vara för man hatar varandra utan för att vardagen ska gå ihop med helt nya förutsättningar.

För barn är oftast gemensam vårdnad den bästa lösningen. Såklart förutsätter det att det inte finns våld eller andra problem som kan skada barnet i relationen. När relationen tar slut och det är dags att börja planera för hur barnen ska bo kan det uppstå problem. Det är inte alltid lätt att hålla känslorna i styr. Men lyckas ni med gemensam vårdnad så är det i längden ofta det bästa alternativet för barnen. Att ha gemensam vårdnad kräver mycket kommunikation och kompromisser. Tycker ni det är svårt att ha en dialog som inte övergår i gräl kan det vara bra att ta hjälp.

Kräv inte millimeterrättvisa

Många gräl handlar om hur barnen ska bo. Har ni gemensam vårdnad behöver det inte betyda att det alltid ska vara varannan vecka. Barn har olika behov och det kan variera över tid. Även om mindre barn inte kan bestämma allt själva så försök vara lyhörda. När det kommer till uppfostran kan det också uppstå intensiva diskussioner. För barnets bästa är det viktigt att ni kan komma överens om ramar. Regler behöver inte vara exakt samma till punkt och pricka men alldeles för stora skillnader kan vara svårt för barn att förstå. Försök också att aldrig tala illa om den andra föräldern när det finns en risk att barnet hör.